TRILLA

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI TYÖELÄMÄÄ

Suupohjan koulutuskuntayhtymän työllisyydenhoidon palveluyksikkö Trilla vastaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien työllisyyspalveluista.

Työllisyyspalvelut ovat nousseet vuosien saatossa merkittävään rooliin kuntien palvelukokonaisuudessa. Työttömyys sivuaa välillisesti kaikkia kunnan toimialoja ja kokonaisuuden huomioiminen osana kuntien tulevien toimintojen suunnittelua on tärkeää. Aktiivisella työllisyydenhoidolla voidaan vaikuttaa kunnille työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin ja edistää asiakkaiden tulevaisuuden suunnittelua. Trillan asiakkaat ovat työttömiä työnhakijoita, joille tarjotaan yksilöllisesti räätälöityjä palveluja.  Olemme iloisia siitä, että toiminta on tarjonnut polkuja työelämään niin monelle, sekä nuorelle että aikuiselle työnhakijalle.

Trilla on mukana toteuttamassa nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Etsivä nuorisotyö on osa työllisyyspalveluiden monimuotoista palvelutarjontaa. Lisäksi toteutamme Suupohjan alueella alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Nuorten palveluita rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lähestymme nuorten työllistymisen, koulutuksen ja elämänhallinnan ongelmia sosiaalisen nuorisotyön työvälineillä ja -keinoilla. Tavoitteena on, että palvelun aikana jokainen nuori löytää itselleen selkeän tulevaisuuden suunnitelman ja saa sellaiset eväät, joilla maailmallakin pärjää.

Työllisyys- ja henkilöstöjohtaja Pirkko-Liisa Kopakkala, p.040 512 6714

Palvelupäällikkö Tanja Grönstrand, p. 040 124 6001


MYYMÄLÄ

Trillan myymälästä löytyy pajoilla valmistettuja ja käsityönä tehtyjä uniikkeja tuotteita. Myymälästä löytyy tuotteita sekä omaan käyttöön että lahjaideoita eri tarkoituksiin.

Trillakuva.jpg

Tuotteita tekstiilistä: kukkarot, tyynynpäälliset ja –liinat, kassit, tossut ja nukkamatot

Tuotteita puusta: puunkantotelineet, jakkarat, kukkapylväät, lasten huonekalut, postilaatikkotelineet ja puuarkut

Tuotteita metallista: soihtutelineet ja takkavälinesarjat

Avoinna ma-pe klo 8-15.30 Os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki Puh. 0400 388 620


METALLIPAJA

Metallipajassa tarjoamme laadukkaita alihankinta- ja tilaustöitä yrityksille ja yksityisille.

Koneistustyöt: sorvaus, poraus, sahaus.

Hitsaustyöt: pienehköt hitsaustyöt kuten huonekalu- tai rakennusteollisuuden metalliosat sekä erilaiset konepajatyöt.

Avoinna ma-pe klo 7.30-15.30.

Os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki

p. 0400 388 540 Työnjohtaja Janne Länsimäki


PUUPAJA

Puutyöpajassa valmistamme alihankintatöinä teollisuuden eri komponentteja massiivipuusta tai levystä. Valmistamme myös erilaisia puusepäntuotteita pintakäsiteltyinä kuten mm. saunan lauteita ja penkkejä, massiivipuisia huonekaluja, puutarhakalusteita, aitaelementtejä, pihalaattoja ja roskakatoksia.

Puupaja.jpg

Avoinna ma-pe klo 7.30-15.30.

Os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki

p. 040 144 8665 Työnjohtaja Rani Lautamäki


PAKKAUS- JA KOKOONPANOPAJA

Pajalla tehdään erilaisia pakkaustoimintoihin liittyviä töitä yrityksille.

Alihankintatyöt: lajittelu, jälkikäsittely, tarroitus, kokoonpano, pakkaaminen ja pussitus.

Käytössä on kuumasaumaajia ja erilaisia pakkaamisen käsityökoneita.

Avoinna ma-pe klo 7.30-15.30

os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki

p. 0400 388 620 Työnjohtaja Pia Mäkisalo


TEKSTIILIPAJA

Tekstiilipajalla palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaita sekä valmistamme omia tuotteita.

Tekstiilipaja.jpg

Ompelu: alihankintatyöt, korjausompelu, sisustusompelu ja tekstiilien nimikointi

Kudonta ja kankaanpaino: sisustus- ja käyttötekstiilit

Verhoilu: irtopäälliset, kankaisten pintaverhoilujen vaihdot

Lehtisahaus: vaneri- ja puukuviot

Avoinna ma-pe klo 7.30-15.30

os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki

p. 0400 388 620 Työnjohtaja Pia Mäkisalo


PALVELUPAJA

Palvelupaja tekee yhteistyötä ammatti-instituutin kouluhuoltajien kanssa osallistuen päivittäiseen siivoukseen ja puhtaanapitoon. Paja tuottaa myös palveluja yksityisille kotitalouksille. Pajalta voi tilata esim. ikkunanpesua ja viikkosiivouksia. Ammattikoulun kahvila Pikku Sumppi kuuluu pajan toimintaan. Kahvila on avoinna klo 8:30-14:15.

Kysy lisää palveluista ja hinnoista:

Yhteydenotot ma-pe klo 7:30-15:30

Os. Oppitie 4, 61800 KAUHAJOKI

p. 040 630 0574 Työnjohtaja Annika Berg


PESULA

Trillassa toimii liinavaate- ja laitospyykkipalveluja tarjoava pesula, joka käsittelee Suupohjan alueen terveyskeskusten, palvelutalojen ja vanhainkotien pyykit. Asiakkaana ovat Suupohjan alueen julkisen sektorin eri laitokset.

Avoinna ma-pe klo 7:30-15:30

Os. Katsastustie 12, 61800 Kauhajoki

p. 040 124 6003 Työnjohtaja Päivi Korpela


AUTOPAJA

Autopaja tekee erilaisia autojen pienimuotoisia huolto- ja korjaustöitä. Pajalla tehdään mm. auton pesut ja vahaukset, auton sisätilojen siivoukset ja tekstiilipesut sekä sulakkeiden ja lamppujen vaihdot

Avoinna ma-pe klo 7:30-15:30

Os. Oppitie 4, 61800 Kauhajoki

p. 040 630 4773 Työnjohtaja Jarmo Grönstrand


TEUVAN PAJA

Teuvan Paja tekee erilaisia alihankinta- ja tilaustöitä palvellen sekä yrityksiä että yksityisiä kotitalouksia.

Teuvan paja.jpg

Puualan alihankintatyöt: pintakäsittely, sahaus, höyläys, poraus, hionta, naulaus ja liimaus. Kokoonpanotyöt: muovituotteiden ja -osien kokoonpano

Avoinna ma-to klo 8-15 os. Porvarintie 18, 64700 Teuva

p.  040 653 2999 Työnjohtaja Jorma Järviluoma


NUORTEN PALVELUT

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Trillassa toimii seutukunnallinen etsivän nuorisotyön palvelu. Sen tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyön tavoitteena on alentaa nuoren syrjäytymisriskiä ja antaa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eri palveluihin ohjautumisessa ja tavoitteellisen suunnan löytämisessä eteenpäin.

Trillassa toimii kaksi etsivä nuorisotyöntekijää. Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa:

p. 040 564 0032 Etsivä nuorisotyönohjaaja Sonja Lehtonen ja p. 040 630 9814 Etsivä nuorisotyönohjaaja Samu Laurila.


KOTOAPUPAJA

Nuorten Kotoapupaja tarjoaa ohjausta ja toimintaa 15-29 –vuotiaille suupohjalaisille nuorille. Pajalla nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla.

Kotoapupajan toiminta toteutetaan yhteistyössä ikäihmisten kotihoitopalvelujen kautta.

Os. Katsastustie 12, 61800 Kauhajoki

p. 040 630 0690 Erityisnuorisotyönohjaaja Säde Mäntyniemi


TAIDEPAJA

Taidepaja on Teuvalla toimiva nuorten paja. Se tarjoaa toimintaa ja ohjausta 15-29 –vuotiaille suupohjalaisille nuorille. Pajajaksolla voi kokeilla monipuolisesti eri taiteen lajeja, kädentaitoja ja musiikkia. Osallistuminen ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta – kiinnostus ja kokeilunhalu riittävät.

Avoinna ma-ke klo 9-15

Os. Porvarintie 18, 64700 Teuva

p. 040 630 9814


VALMENNUS- JA YRITYSPALVELUT

Uravalmennus

Uravalmennuksessa asiakkaalle tehdään yksilöity valmennussuunnitelma, jossa

-arvioidaan kokonaistilanne, vahvuudet ja mahdolliset rajoittavat tekijät

-kartoitetaan mahdollisuudet työllistyä tai kouluttautua

-asetetaan tavoitteet ja omat tehtävät

-suunnitellaan jatkotoimenpiteet ja sovitaan käytännön toimenpiteistä

Valmennusprosessi toteutetaan yhteistyössä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut toimivat linkkinä työntekijän ja -antajan välillä. Palvelu räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan.

Palveluja ovat mm.

-sopivien työntekijäehdokkaiden esitteleminen ja rekrytointiprosessissa avustaminen

-erilaisten työkokeilujaksojen suunnittelu

-palkkaamiseen liittyvien tukien neuvonta ja palkkatuen hakemisessa avustaminen

-työhyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät palvelut

Työllisyyskoordinaattori Rita Hietalahti, p. 040 631 1823

Palvelusuunnittelija/yrityskoordinaattori Merja Vaskela, p. 040 687 4460 ja

Palvelusuunnittelija/uravalmentaja Pirita Åttman, p. 040 184 4075