Suupohjan ammatti-instituutin projektit

Suupohjan seutukunnan päästyä LEADER + -ohjelmaan, se mahdollisti aivan uudenlaisen maaseudun kehittämistoiminnan projektien avulla. Suupohjan ammatti-instituutti suunnittelee, koordinoi ja hallinnoi mm. EU-rahoitteisia projekteja. Projektien avulla on tähän mennessä toteutettu uusia innovatiivisia ideoita, lisätty työllisyyttä, luotu uusia työpaikkoja, luotu kansainvälisiä suhteita ja verkostoiduttu.