Graafinen ohjeisto

Tämä graafinen ohjeisto antaa perusohjeet Vuoksin visuaalisen ilmeen käytöstä markkinointiviestinnässä. Graafisen ohjeiston noudattamisella varmistetaan Vuoksin visuaalisen ilmeen ja viestinnän yhtenäisyys ja laatu.

2019 / BSTR

Graafinen ohjeisto