Työssäopiskelu

Opintojen aikana opiskelija hankkii koulun ohella osaamista myös työpaikalla tehtävien käytännön töiden yhteydessä. Työssäopiskelun osuus 180 osp:n tutkinnossa on lähtökohtaisesti 60 osp. Työssäopiskelu perustuu opiskelijaa koskevaan koulutussopimukseen, joka tehdään koulun ja työpaikan kesken. Sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), josta ilmenee ne työtehtävät, joita ko. työssäopiskelun aikana on sovittu tehtäväksi. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja ja koulun edustajana toimii ohjaava opettaja.