Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat opiskelija/ yrittäjä, työnantaja/ kouluttava yritys, oppilaitos ja oppisopimustoimisto. Se on tehokas tapa kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Sen avulla voi hankkia puuttuvan tutkintotodistuksen, jatkokouluttaa itseään tai kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä, valtaosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan, ottaen huomioon opiskelijan osaamisen taso, koulutus ja työkokemus.

Työssä opittua täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Ammatin vaatima osaaminen osoitetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotilaisuuksissa. Oppisopimuksella voi opiskella myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisesti), jolloin opittu osoitetaan ammattiosaamisen näytöissä. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa. Tutkintotilaisuus takaa laadun.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen on maksutonta työntekijälle ja työnantajalle lukuunottamatta tutkintomaksua (58 €).

Mitä oppisopimuksella voi opiskella

Oppisopimuskoulutus sopii aikuisille ja nuorille. Sillä voidaan suorittaa kaikkia toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Valittavana on miltei 330 tutkintoa. Koulutuksen pituus vaihtelee 1-3 vuoteen.

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa:
• ammatillisen perustutkinnon
• ammattitutkinnon
• erikoisammattitutkinnon
• muuta ammatillista lisäkoulutusta

Näyttötutkintoina suoritettaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin voit tutustua e-perusteissa.

Oman osaamiskartoituksen sinua kiinnostavaan tutkintoon voit tehdä osoitteessa
http://www.osaan.fi/

Käy tutustumassa Kauhajoella alkaviin koulutuksiimme täältä.