Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa opiskelijan omia voimavaroja, elämänhallintataitoja sekä tukea aikuistumista. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on omalta osaltaan vahvistaa koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Riskikäyttäytyminen, psykososiaaliset vaikeudet ja syrjäytyminen pyritään tunnistamaan ja hoitamaan laadukkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terveydenhoitajan työmuodot:

  • terveyspalveluista tiedottaminen
  • vastaanotot
  • oppilashuoltoryhmät
  • yhteistyöverkoissa toimiminen
  • yhteistyö opettajien ja kotien kanssa

Uusille opiskelijoille tehdään terveystarkastus 1. vuoden aikana. Tarkastuksen pohjana käytetään terveyskyselylomaketta, jonka opiskelijat täyttävät etukäteen. 2. opiskeluvuonna kartoitetaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita hyvinvointikyselyllä. Kyselyn avulla selvitetään myös tarve terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Puolustusvoimain ennakkoterveystarkastus on yleensä ajankohtainen 2. opiskeluvuonna ja siihen kuuluva terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Muut opiskelijat saavat terveydenhoitajan palveluja hakeutumalla vastaanotolle joko oma-aloitteisesti tai esim. opettajan tai kuraattorin suosituksesta.

Terveydenhoitajan yhteystiedot sekä vastaanottopaikat ja - ajat ovat esillä yksiköiden toimistoissa, ilmoitustaululla sekä oppilaitoksen internetsivuilla.

Pauliina Lepola
Opiskeluterveydenhoitaja
Suupohjan ammatti-instituutti

Opiskeluterveydenhoitajan yhteystiedot:
Pauliina Lepola gsm 040 744 8450, s-posti: pauliina.lepola(a)llky.fi
Käyntiosoite, Hakasivuntie 1, Kauhajoki (poliisitalo)


Vastaanottoajat:

maanantai - perjantai
klo 10-11 avovastaanotto ja puhelintunti
(klo 10, 10.15, 10.30 ja 10.45), muut ajat VAIN ajanvarauksella.


Avovastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, muutoin terveydenhoitaja tavattavissa vain ajanvarauksella. Ajanvarauksen voi tehdä soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai käymällä avovastaanotolla.

Jos terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa (loma, koulutus yms.) niin yhteys tarvittaessa neuvolaan,
ma - pe klo 8-11 välisenä aikana puh. (06) 2413 3360.