Kahden tutkinnon suorittaminen

KAKSOISTUTKINTO: AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO

Opiskellessasi kahta tutkintoa suoritat sekä haluamasi ammatillisen perustutkinnon, että ylioppilastutkinnon samassa ajassa. Ylioppilastutkinnon valmistuminen edellyttää myös ammatillisen perustutkinnon suorittamista.

Kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto nuorelle, joka haluaa opiskella samalla sekä ammattitaidon että hyvät kielten ja matematiikan taidot. Kaksoistutkinto antaa vahvan lähtökohdan niin työelämään kuin ammattikorkeakouluopintoihin.

Lukioaineiden opetuksen Vuoksi järjestää yhdessä Kauhajoen ja Teuvan lukioiden kanssa. Sekä lukio- että ammattiaineita opiskellaan normaalin koulupäivän aikana. Lisäksi opiskelija voi valita verkkokursseja oppiaineesta, jonka hän aikoo ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa. Näitä verkkokursseja tarjoaa esim. Otavan opisto.

Lukioaineita opiskellaan lukion oppimäärät ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien vastaavien oppiaineiden tilalla. Yhteisten tutkinnon osien kaikki valinnaiset opinnot voidaan hyväksilukea lukio-opinnoilla.

KAIKILLE YHTEISET TUTKINNON OSAT

Perustutkintoihin kuuluu 35 osaamispistettä (osp) kaikille yhteisiä tutkinnon osia.


Näistä kaksoistutkinnossa opiskeltavia aineita ovat:
Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
Taide ja luova ilmaisu (1 osp)
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt (2 osp)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp, lukuun ottamatta terveystietoa)

Lukio-opintojen määrät kursseina koulutusohjelmassa:

Äidinkieli
Englanti (A) 8
Ruotsi (B) 6
Matematiikka (B) 8
(Pitkä matematiikka (A) myös mahdollinen, 
valitaan harvemmin, runsaasti kursseja 
 
Reaaliaineita:  
Terveystieto 3
sekä lisäksi verkkokursseja opiskelijan
omien valintojen mukaan
 

Keväästä 2022 ylioppilaskirjoituksissa tulee pakolliseksi kirjoittaa vähintään viisi ainetta, joista pakollinen on äidinkieli ja oman opiskelijan valinnan mukaan vähintään kolme ainetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja jonkin reaaliaineen koe. Opiskelija päättää itse, minkä viidennen aineen kokeen suorittaa, esim. toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.