Opiskelu

Suupohjan ammatti-instituutin nuorisoasteen koulutusaloille haetaan yhteisvalinnan kautta. Koulutusalojen yleisenä pääsyvaatimuksena on peruskoulun suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä asianomaiseen ammattiin soveltuva terveys. Avoimia tai peruutettuja opiskelupaikkoja voi tiedustella suoraan oppilaitoksesta. Kaikilla nuorisoasteen opintolinjoilla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin haetaan koulutusten omilla hakulomakkeilla.

Aikuiskoulutusosasto tarjoaa monipuolisia koulutuspalveluja sekä oppisopimuskoulutusta yksilölliseen oppimiseen ja työelämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot tarjoavat joustavan tavan uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista. Yritysten koulutustarpeisiin voimme vastata räätälöidyin ratkaisuin. Myös tutkintoon johtamattomat lisäkoulutukset ja työvoimapoliittiset koulutusratkaisut ovat osa toimintaamme.

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat opiskelija/ yrittäjä, työnantaja/ kouluttava yritys, oppilaitos ja oppisopimustoimisto. Se on tehokas tapa kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Sen avulla voi hankkia puuttuvan tutkintotodistuksen, jatkokouluttaa itseään tai kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä, sillä valtaosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan, ottaen huomioon opiskelijan osaamisen taso, koulutus ja työkokemus.

Työssä opittua täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Ammatin vaatima osaaminen osoitetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotilaisuuksissa. Oppisopimuksella voi opiskella myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisesti), jolloin opittu osoitetaan ammattiosaamisen näytöissä. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa. Tutkintotilaisuus takaa laadun.

Aikuiskoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa:
• ammatillisen perustutkinnon
• ammattitutkinnon
• erikoisammattitutkinnon
• muuta ammatillista lisäkoulutusta.