Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on haettavana 22.08.2018 klo 15.00 mennessä

TALOUSSUUNNITTELIJAN TOIMI

Ajalle 01.09.2018 – 31.12.2020

Kahdeksan jäsenkunnan muodostama Suupohjan koulutuskuntayhtymä toteuttaa mm. ammatillista toisen asteen koulutusta ja työllisyydenhoidon palveluita. Perustehtävänä on osaamisen vahvistaminen lisäämällä nuorten ja aikuisten ammatillista osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi, edistää osaltaan työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä osallistua peruskuntien ja seutukunnan kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on haettavissa taloussuunnittelijan määräaikainen toimi. Taloussuunnittelija osallistuu koulutuskuntayhtymän talousprosessiin: talouden seurantaan ja raportointiin sekä talousarvion, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun. Hallinnon vastuulla olevia tehtäviä hoidetaan yhteistyössä kirjanpidon palveluja tuottavan tahon kanssa. Taloussuunnittelijan käytännön työtehtäviä ovat talousprosessiin osallistumisen lisäksi mm. laskutuksen ja laskujen käsittelyn seuranta sekä talouteen liittyvien hallinnon käytäntöjen ohjaaminen ja opastaminen.

Taloussuunnittelijan toimeen valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Eduksi katsotaan taloushallinnon järjestelmien tunteminen ja aiempi työkokemus kunnallishallinnossa.

Työaika 36,75 h/vko ja palkkaus KVTES:n mukaan

Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö, työllisyysjohtaja Pirkko-Liisa Kopakkala,
puh: 040 512 6714, s-posti: Pirkko-Liisa.Kopakkala@saiedu.fi
(15.08-17.08.2018 välisenä aikana klo. 12:00-14:00)

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan:

Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Talous- ja henkilöstöjohtaja Pirkko-Liisa Kopakkala
Oppitie 4
61800 Kauhajoki