Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on haettavana 14.09.2018 klo 15 mennessä

ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJAN TOIMI

ajalle sopimuksen mukaan– 30.6.2019

Suupohjan koulutuskuntayhtymä vastaa Trillan toiminnasta. Trilla toteuttaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien työllisyydenhoidonpalveluista.

Nuorten kotoapupaja on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea koulutus- ja työuran löytämiseen, elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen, sekä toimintakyvyn lisäämiseen. Kotoapupaja on omalta osaltaan mukana toteuttamassa nuoriso- ja koulutustakuuta ja sen toimintaa rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella.  Pajalla nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu erityisnuorisotyönohjaajan tuella. Työpajajakso määritellään ja suunnitellaan yksilöllisesti. Kotoapupajan toiminta toteutetaan yhteistyössä ikäihmisten kotihoidon kanssa.

Erityisnuorisotyöohjaaja vastaa toimintaan osallistuvien nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksesta sekä päivittäisestä työn ohjauksesta ja organisoinnista. Työtehtäviin kuuluu lisäksi yhteistyötä moniammatillisessa verkostossa. Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä kohdata ja ohjata erilaisista lähtökohdista tulevia aikuistuvia nuoria sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Eduksi katsotaan palvelujärjestelmien tunteminen sekä kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Toimeen valittavalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Tanja Grönstrand, 040 124 6001 (arkisin klo 14-15)

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan:

Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Trilla
Tanja Grönstrand
Oppitie 4
61800 Kauhajoki