Mindfulness - työkaluksi opetuksen ja ohjauksen arkeen sekä työssäjaksamiseen

Lapset ja nuoret elävät nykyään keskellä stressaavaa arkea, sillä seurauksella, että he kärsivät mm. keskittymisongelmista ja rauhattomuudesta. Tällä puolestaan on vaikutuksia oppimiseen ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Mindfulness antaa tietoisen läsnäolon taitojen vahvistamisen kautta eväitä vaikuttaa omassa työssään näihin ongelmiin sekä omaan työssäjaksamiseen.

Jos toimit työssäsi lasten tai nuorten parissa,  tietoisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen taitojen vahvistamisen kautta saat käytännön työkaluja vaikuttaa mm. myönteisesti stressistä ja jännityksestä palautumiseen, ryhmän ilmapiiriin ja työrauhaan sekä omaan jaksamiseen.

Koulutuksessa tehdyt harjoitukset ja niiden kautta syntyneet omat kokemukset tukevat myös osallistujien omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista

Koulutus toteutetaan viitenä lähiopetusiltana, joissa pääpaino on käytännön harjoitteilla ja omien kokemusten läpikäymisellä. 

Koulutuspäivien sisällön löydät esitteestä.


 

Mindfulness -

työkaluksi opetuksen ja ohjauksen arkeen

Koulutus toteutunut keväällä 2016.

Hinta: 170 €

Ryhmään otetaan 12 henkilöä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Paula Hakamaa p. 040 761 9522 tai paula.hakamaa@saiedu,fi.