Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan laaja-alaista osaamista ja erikoisosaamista. Asiakasryhmät ovat erilaisia ja heidän kanssaan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Työssä korostuvat ammatilliset, eettiset sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä alan tietotekniikan ja teknologian hallinta. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa lähihoitaja tekee terveyttä edistävää, ehkäisevää ja kuntouttavaa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot. Hänellä on vahva osaaminen sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Hän hyödyntää työssään kuntouttavaa työotetta ja edistää asiakkaiden hyvinvointia. Hän noudattaa työssään tietosuojaa, työturvallisuutta ja ergonomiaa. Työ edellyttää lähihoitajalta hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä halua huolehtia oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä, työkyvyn ylläpidosta ja työhyvinvoinnista. Lähihoitaja toimii työssään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja säännösten mukaan, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus ja potilaan ja asiakkaan oikeudet toteutuvat.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä.

Oppisopimuskoulutuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet löytyvät e-perusteista.

Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja mahdollinen seuraava koulutus Kauhajoella aloitetaan jos saamme riittävän määrän osallistujia.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksuton tutkintomaksua 58 € lukuun ottamatta.

Lähipäiviä koko tutkinnon suorittaville noin 95 päivää, jonka lisäksi verkko- ja etäopiskelua ja tutkintotilaisuudet sekä omassa työssä tapahtuvaa oppimista. 

Tulosta Hakulomake koulutukseen

Kysy mahdollisuutta myös pelkkiin osaamisalaopintoihin!