Työnantajan velvollisuudet

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto jos yrityksessänne tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia. Se voi olla apu myös silloin jos sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta tai ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin ja muuttuviin tehtäviin. Mahdollisuus myös lisäkoulutukseen, mikäli työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta.

Oikeudet ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa:

Työnantaja saa

  • osaavan ja motivoituneen ammattilaisen yritykseensä
  • koulutuskorvauksen työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämisestä
    HUOM. Palkatessa peruskoulun päättäneen, tarkista mahdollisuus korotettuun koulutuskorvaukseen oppisopimustoimistosta
  • mahdollisuus hakea työ- ja elinkeinotoimistolta palkkatukea, mikäli solmitaan oppisopimus työttömän työnhakijan kanssa. Palkkatuesta oppisopimuskoulutukseen päättää se TE-toimisto, jossa henkilö on työnhakijana
    Lisätietoja asiasta TE-palvelut→ työnantajalle ja yrittäjälle, palkkatuki 

Työnantaja sitoutuu määräaikaiseen työsopimukseen ja antamaan oppisopimusopiskelijalle ohjausta sekä tukea koko oppisopimuksen ajan. Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, josta opiskelijalle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työpaikalla nimetään työpaikkakouluttaja, joka vastaa opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin saatujen ohjeiden mukaisesti. Työnantaja huolehtii myös siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus on työnantajalle maksutonta.