Yrittäjän tietopaketti

Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuksella yrittäjän ammattitutkinnon, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai hän voi suorittaa jonkun oman alansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa sovelletaan samoja koulutuksen tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia koskevia säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.

Yrittäjien oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on lisätä yrittäjien koulutusmahdollisuuksia ja parantaa koulutustasoa. Koulutuksella pyritään laajentamaan edellytyksiä toteuttaa kaikessa ammatillisessa koulutuksessa työssä oppimista. Tavoitteena on myös antaa apua sukupolvenvaihdostilanteessa.

Opiskelu yrittäjän oppisopimuksessa

Työssä oppiminen tapahtuu omassa yrityksessä ja oppisopimusta täydennetään koulutuksen järjestäjien antamilla tietopuolisilla opinnoilla. Yrittäjälle järjestettävä oppisopimuskoulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin maksutonta. Yrittäjällä on oikeus tietopuolisen opintojen ajalta samoihin oppisopimuskoulutukseen liittyviin opintososiaalisiin etuihin kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla.

Yrittäjällä tulee olla mentori, joka toimii keskustelukumppanina. Jos omassa yrityksessä ei ole opiskeltavan alan asiantuntijaa, yrittäjä voi hankkia toisen yrittäjän mentorikseen. Muusta oppisopimuskoulutuksesta yrittäjien oppisopimuskoulutus poikkeaa siten, että yrittäjälle ei voida maksaa koulutuskorvausta, mutta se voidaan maksaa mentorina toimivalle yritykselle.