Opiskelu oppisopimuksella

Oppisopimus sopii sinulle, jos olet vailla ammatillista koulutusta tai haluat jatkaa opintojasi suorittamalla ammatillisen tutkinnon. Se on sopiva vaihtoehto myös silloin kun haluat vaihtaa ammattia tai lisätä ja täydentää osaamistasi tietyssä ammatissa tai työtehtävissä.

Toimi seuraavasti:

  • varmista oppisopimustoimistosta, että haluamasi koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuksella
  • etsi itsellesi alan työpaikka
  • kerro työnantajalle, että haluaisit päästä oppisopimusopiskelijaksi
  • kerro työnantajalle oppisopimusopiskelusta, työnantajan saamasta koulutuskorvauksesta ja mahdollisesta palkkatuesta (kysy tarkemmin oman alueesi työ- ja elinkeinotoimistosta) jos sinulla on jo työpaikka, kerro työnantajallesi (esimiehellesi) oppisopimuskoulutuksesta ja omista koulutustavoitteistasi

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelija saa oppisopimuksen aikana palkan, joka monilla aloilla on määritelty myös alan työehtosopimuksessa. Koulutukseen osallistuminen on tutkintomaksua (58 €) lukuunottamatta maksutonta, myös näyttöihin osallistumuminen. Opiskelija saa myös ohjausta työssä oppimiseen. Näiden lisäksi opiskelijalle maksetaan ansiomenetyksen korvauksena päivärahaa sekä perheavustusta, mikäli hän on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Myös matka- ja majoittumiskorvaus maksetaan, mikäli on niihin oikeutettu. Opiskelijan taloudellisista etuuksista löytyy lisätietoa:

http://www.oph.fi/oppisopimus → Taloudelliset etuudet

Opiskelija sitoutuu suorittamaan asianmukaisesti annetut tehtävät työpaikan toimintatapoja ja säädöksiä noudattaen sekä osallistumaan säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan tulee myös arvioida omaa osaamistaan ja oppimistaan.

KIRJAUDU SOPIMUS PRO VERKKOPALVELUUN