Opintojen rahoitus

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä on mm. päätoiminen opiskelu joka kestää vähintään 2 kk.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/opintotuki

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija

 • joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja
 • joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia.

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Yrittäjä voi saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää.

Yrittäjälle ei makseta soviteltua aikuiskoulutustukea.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Voidaan myöntää henkilölle, joka ansaitsee opintovapaa-aikana tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta). Koulutuksen tulee olla päätoimista.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta

Ammattitutkintostipendi

Jos olet suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, Koulutusrahasto myöntää sinulle ammattitutkintostipendin.

Kun suoritat tutkinnon, sinun pitää olla alle 64-vuotias ja olet ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Stipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta

Työttömyysetuus

Hakijan tulee olla vähintään 25-vuotias, ilmoittautuneena TE-toimistoon ja hänellä tulee olla TE-toimistossa todettu koulutustarve. Opintojen tulee olla päätoimisia. Opintojen ajalta opiskelija saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta.

Tarkempaa tietoa TE-palveluiden sivuilta

Vuorotteluvapaa

 • Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää.
 • Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta.
 • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.
Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta, jonka suuruus 70 % tai 80% ( jos työtä 25v tai yli) työttömyyskorvauksen määrästä.
 
Tarkempaa tietoa TE-palveluiden sivuilta
 
Kuntoutusraha
 
Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Tarkempaa tietoa Kelan verkkosivuilta

Oppisopimuskoulutus

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle

 • päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
 • majoittumiskorvaus 8 € (kun opiskelijalle syntyy majoittumistarve)
 
Kysy lisää Suupohjan ammatti-instituutin oppisopimustoimistosta.