GDPR - EU:n tietosuoja-asetus

Suupohjan ammatti-instituutissa on oma tietosuojaryhmä, joka koostuu kuudesta henkilöstä. Ryhmän vetäjänä toimii Tarja Lindqvist, muita ryhmän jäseniä ovat Tanja Grönstrand, Paula Hakamaa, Tiina-Maija Ylinen, Minna-Mari Risulahti ja Pirjo Harju-Suokas. Suupohjan alueella on yhteinen tietosuojavastaava Petri Borén. Tälle sivustolle kootaan SAI:n tietosuojaan liittyvät julkiset asiakirjat kuten tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteet

Trillan asiakasrekisteri: Toiminnanohjaus- ja arviointiohjelmisto WALMU Tietosuojaseloste_WALMU_2018.pdf

Lomakkeita

Rekisteritietojen_tarkistuspyyntö.pdf

Rekisteritietojen_Korjaamisvaatimus.pdf