Suupohjan koulutuskuntayhtymä hakee Kauhajoelle luonnonvara-alalle eläintenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen

Toivomme laaja-alaista osaamista eläintenhoidon alalta, eläintenhoitajan tai vastaavaa koulutusta sekä käytännön työkokemusta alta. Pääpaino työssä on pien- ja harraste-eläinten hoidossa ja opiskelijoiden käytännön työn ohjaamisessa. Lisäksi hakijoilta edellytetään mahdollisuutta osallistua tarvittaessa tuotantoeläinten hoitoon opetusmaatilalla sekä joustavuutta työaikojen suhteen.

Palvelussuhteen ehdot noudattavat KVTES:n ja Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen sekä kuntayhtymän virka- ja muita sääntöjä ja ohjeita.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 6§ 2 mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.

Hakemus, joihin liitettävä opinto- ym. todistukset ja ansioluettelo tai nimikirjanote, tulee toimittaa 29.9.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella

Suupohjan ammatti-instituutti, Kyntäjäntie 6, 61801 Kauhajoki

Kuoreen merkintä " eläintenhoitaja"

Lisätietoa antavat

Henkilöstöpäällikkö Pirkko-Liisa Kopakkala, p. 040 512 6714
Pirkko-Liisa.kopakkala(a)saiedu.fi

tai

Koulutusjohtaja Esko Lehtimäki, p. 040 550 6141
esko.lehtimaki(a)saiedu.fi

Kauhajoella 15.9.2017
Rehtori

Päivitetty Henkilöstöpäällikkö lisätiedon antajaksi 25.9.2017