Graafinen ohjeisto

Suupohjan ammatti-instituutissa on vuoden 2016 alussa otettu käyttöön uusi graafinen ohjeisto.

Suupohjan ammatti-instituutin tunnuksen ja muiden keskeisten graafisten elementtien hallittu käyttö on olennainen osa ammatti-instituutin viestintää. Visuaalinen identiteetti syntyy noudattamalla graafisessa ohjeistossa annettuja ohjeita.

Graafinen ohjeisto opastaa käyttämään tunnusta, värejä, kirjasintyylejä ja muita graafisia elementtejä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ohjeisto tarjoaa valmiita malleja erilaisiin viestintätilanteisiin ja -materiaaleihin. Kaikkia materiaaleja ei ole ohjeistossa käyty läpi, vaan ne tulee soveltaa tämä julkaisun pohjalta.

Pääsääntöisesti luomme itsellemme mielikuvaa yrityksistä ja muista yhteisöistä, ainakin aluksi, ulkoisten seikkojen perusteella. Näitä ulkoisia asioita ovat mm. miten henkilökunta käyttäytyy ja millainen on heidän ulkoasunsa. Ulkoisia asioita ovat myös yhteisön www-sivut ja yhteisön käyttämä kirjallinen materiaali. Nämä kaikki on syytä olla sillä tavoin muotoiltuja, että niistä voi heti havaita, mistä yhteisöstä on kyse, vaikka nimi ei olisikaan näkyvissä. Muotoilun ja logon on oltava sidoksissa yhteisön toimintaan ja luotava yhteisöstä myönteisiä mielikuvia.

Lehti-ilmoitukset ja mahdollinen muu painettu materiaali laaditaan keskitetysti Prännärintien toimipisteessä.

Kauhajoella, 12.1.2016.