Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on haettavana 12.01.2018 klo 15.00 mennessä ETSIVÄN NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI Ajalle 01.02. – 30.06.2018

Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on haettavana 12.01.2018 klo 15.00 mennessä

 

ETSIVÄN NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Ajalle 01.02. – 30.06.2018

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta. Toiminta on vapaaehtoista ja se perustuu nuoren kokonaisvaltaiseen ja luottamukselliseen kohtaamiseen.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan osana työllisyydenhoidon palveluyksikkö Trillan toimintaa, joka vastaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien työllisyydenhoidonpalveluista. Etsivän nuorisotyön toiminta-alue on em. kunnat. Toteutettavan etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.Etsivä nuorisotyö on omalta osaltaan mukana toteuttamassa nuoriso- ja koulutustakuuta ja sen toimintaa rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kartoittaa heidän tilannettaan sekä tarjota suoraan apua tai ohjata heitä eteenpäin. Etsivän nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu nuorten yksilöllinen kohtaaminen, neuvonta ja henkilökohtainen ohjaus. Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä kohdata ja ohjata erilaisista lähtökohdista tulevia aikuistuvia nuoria. Työtehtäviin kuuluu lisäksi myös yhteistyö moniammatillisessa ja – alaisessa verkostossa. Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, tiimissä ja verkostoissa. Työ on pääasiassa päivätyötä, mutta sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Toimeen valittavalta edellytetään soveltuvaa koulutusta.

Työaika 36,75 h/vko ja palkkaus KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa työllisyysjohtaja, henkilöstöpäällikkö Pirkko-Liisa Kopakkala, 040 512 6714 ( 3.1. ja 5.1.2018 klo 8-12) ja palvelupäällikkö Tanja Grönstrand ( 8.1. ja 10.1.2018 klo 8 – 10).

Haastattelut suoritetaan 18.01.2018.

 

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan:

Suupohjan koulutuskuntayhtymä / Trilla

Tanja Grönstrand

Oppitie 4

61800 Kauhajoki